bil101 IS ON AIR!

Tapir Lab. is excited to announce that the premiere video explaining (in Turkish) fundamentals of bases, number representations and base conversions have published on the bil101 YouTube channel! bil101 will host animated explanations of numerous topics in mathematics, engineering, and computer science by utilizing open source visualization tools. Visit bil101.com for further information and read articles related to the topics discussed in videos. Stay tuned for upcoming episodes and contents prepared in English.


Bu içerikte sayıların taban gösteriminin temelleri doğal sayılar üzerinden aktarılmıştır. Taban gösterimi kavramının temelleri olan taban, basamak, rakam ve simge kavramlarının nasıl bir araya gelerek tek bir doğal sayıyı temsil ettiği açıklamalar eşliğinde verilmiştir. Ayrıca içerikte, sıkça kullanılan onluk, sekizlik, onaltılık ve ikilik sayı sistemleri örneklerle birlikte verilerek tanıtılmıştır.

Bu konunun açıklamalı sürümü ve daha birçok destekleyici içerik Bil101(bil101.com)’den erişilebilir.