bil101

Bu içerikte, taban dönüştürme yöntemleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bütün taban dönüştürme yöntemleri teker teker ele alınıp, çeşitli sayısal örneklerle uygulamaları gösterilmiştir. Yöntemlerin birbirleri ile olan benzerliklerine ve farklılıklarına karşılaştırmalı olarak değinilirken, birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları belirli bir hiyerarşide verilmiştir. Mühendislik alanında karşılaşılan bazı sorunların, taban dönüşümünde çok özel durumlara karşılık geldiğinden söz edilip, bu özel durumların ayrıntılı incelenmesi örnekler üzerinden sağlanmıştır. Ayrıca, içerikte sözü edilen yöntemler hesaplama karmaşıklığı, gerçekleme ve matematiksel olarak bağlantılı olduğu diğer konular açılarından da ele alınmışlardır.

Bölümler:
----------------

00:00 Intro
00:15 Giriş
02:07 Taban Dönüştürme Yöntemleri: Genel Tanıtım
03:07 I. Yöntem: Başvuru Tablosu Yöntemi
05:44 II. Yöntem: Doğrudan Dönüşüm Yöntemi
07:29 III. Yöntem: Dolaylı Dönüşüm Yöntemi
09:30 Doğal Sayılarda Bölme: Terimler
10:50 Ara/Ortak Tabandan Hedef Tabana Geçiş
11:56 Özel Durumlar: Tanıtım
12:35 Özel Durum I: Hedef Tabanın Giriş Tabanının Tam Kuvveti Olması
13:26 Özel Durum II: Giriş Tabanın Hedef Tabanının Tam Kuvveti Olması
13:54 Özel Durum I'e İlişkin Sayısal Örnek
15:33 Özel Durum II'ye İlişkin Sayısal Örnek
17:19 Melez Yöntem: Başvuru Tablosu ve Doğrudan Dönüşüm
18:12 Dönüştürme Yöntemlerinin Genel Karşılaştırılması
19:40 Hatırlatıcı Özet
20:07 İlişkili Konular
20:27 Extro
20:42 Teşekkür ve Kapanış

---

Bu konunun açıklamalı sürümü ve daha birçok destekleyici içerik Bil101(https://bil101.com)'den erişilebilir.